změna velikosti textu

Domov pro seniory

Domov pro seniory Valerie Machová nabízí své služby zejména občanům Ústeckého kraje, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízeních sociálních služeb. Služba jsou určená seniorům 65 let a výše.

Domov pro seniory je běžného typu, proto služby nejsou poskytovány např. osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou, závažnými psychiatrickými chorobami, nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.

Budova Domova je bezbariérová a pro lepší orientaci klientů je označena pomocí piktogramů. Celková kapacita Domova je 16 lůžek, jedná se o 4 jednolůžkové pokoje a 6 dvojlůžkových pokojů. Pokoje jsou vybaveny polohovatelnými lůžky, televizorem, šatní skříní, komodami, židlí či křeslem a jídelními stolky. V Domově jsou k dispozici společné koupelny a toalety, společenská místnost s televizorem s odpočinkovým posezením, kde mohou klienti trávit volný čas nebo se věnovat aktivitám, které pro ně připravují pracovníci nebo ji mohou využít ke společnému stravování, ale i zahrada s posezením a zázemím pro volný čas.

Domov pro seniory dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, §49 poskytuje tyto základní činnosti:

Cílem  je poskytnout seniorům, kteří už nadále nemohou žít z důvodů vysokého věku, sociálních důvodů nebo z nepříznivého zdravotní stavu ve svém přirozeném prostředí, důstojné, plnohodnotné, bezpečné, aktivní prožití života.

Posláním Domova pro seniory Valerie Machová je podporovat v co nejvyšší míře běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost, zajistit jim klidné a příjemné bydlení v bezpečném prostředí s odpovídající odbornou péčí poskytovanou pracovním týmem s požadovaným vzděláním a obětavým přístupem, kterým se snažíme přispět k prožití plnohodnotného a smysluplného života s ohledem na individuální potřeby každého uživatele.