změna velikosti textu

Odlehčovací služba

Odlehčovací služby mají odlehčit tomu, kdo o někoho pečuje v domácím prostředí. Odlehčovací služba je určena seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení nemohou zůstat sami ve svém domácím prostředí bez pomoci jiné fyzické osoby i za předpokladu zajištění pečovatelské služby (občané propuštěni z nemocničního zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, čekatelé na umístění v domově pro seniory atd.).

Terénní služba

Cílem je krátkodobý pobyt u klienta pečovatele v době, kdy je rodina v zaměstnání, musí vyřídit pochůzky atd. Cílem služby je též umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při hygieně, poskytnutí stravy, společnost a aktivizační program, péči hospicového typu.
Terénní služba má okamžitou kapacitu 3.

Pobytová služba

Cílem odlehčovací pobytové služby je zajistit uživateli na přechodnou dobu bydlení a komplexní podporu, na jakou byl zvyklý doma a která mu z různých důvodů nemůže být v současné době poskytnuta rodinou nebo blízkými. Pokoj je vybaven polohovatelnými lůžky, televizorem, šatní skříní, komodami, židlí či křeslem a jídelními stolky. V budově jsou k dispozici společné koupelny a toalety, společenská místnost s televizorem a odpočinkovým posezením, kde mohou klienti trávit volný čas nebo se věnovat aktivitám, které pro ně připravují pracovníci nebo ji mohou využít ke společnému stravování, ale i zahrada s posezením a zázemím pro volný čas.
Pobytová služba má kapacitu 2 lůžka.