změna velikosti textu

Komplexní domácí péče

Komplexní domácí péče je zdravotní péče, jejímž cílem je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí – jejich domovech.

Péče je poskytována:

Tato péče je určena pacientům, u kterých již není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči.

Provádíme tyto úkony:

Péče, která je indikována lékařem je poskytována zdarma – hradí ji zdravotní pojišťovna pacienta.

Máme uzavřené smlouvy s:

Za nadstandardní péči, která je vyžádána pacientem nebo rodinou pacienta a není indikována lékařem účtujeme částku 350,-Kč/hod. Doprava sestry 7kč/km.